Materiały prezentowane na stronach serwisu internetowego Otwarte Archiwum (www.otwartearchiwum.pl, openarchive.pl) są przeznaczone wyłącznie do użytku niekomercyjnego. Zostały udostępnione wydawcy serwisu - Ośrodkowi Sztuki Performance Centrum Kultury w Lublinie nieodpłatnie przez ich właścicieli w celach edukacyjnych i naukowych.
Użytkownicy, korzystający z serwisu Otwarte Archiwum mają prawo do przeglądania bazy danych. Korzystanie
z serwisu nie oznacza nabycia przez użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów
w nim zawartych. W szczególności zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, oraz ich publiczne udostępnianie. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w  zakresie dozwolonym przepisami Ustawy z 2006 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 90, poz. 631 ze zm.)

zrealizowano przy pomocy finansowej
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Miasta Lublin

© 2008 otwartearchiwum.pl, wszelkie prawa zastrzeżone.
silnik strony: InfoBiz Server