Zygmunt Piotrowski

ur. 1947, Zabrze
studia: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
zam. Warszawa

Zajmuje się sztuką performance. Od lat 70. pracuje w autorskiej dyscyplinie Groundwork Fine Art. Był jednym z założycieli międzynarodowej grupy artystów performance Black Market w 1985 roku, z której odszedł w 1988 roku by poświecić się działalności indywidualnej. Jest laureatem nagrody im. Krystiany Robb-Narbutt przyznanej przez Fundację im. Krystiany Robb-Narbutt w 2008.
W 1974 ukończył studia z wyróżnieniem na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach 1969-72 prowadził Studencką Grupę Plakatu Politycznego Proagit. W latach 1972-82 kierował grupą samokształceniową Studio A-B w warszawskiej Dziekance. Wprowadził sposób grupowego współdziałania, który określił jako Aufmerksamkeitsschule (szkoła uważności), rozwijał go w ramach grupy Black Market. Prezentacja programowa: Das Brakteaten Stűck miała miejsce na Dokumenta 8 w Kassel w 1987 roku. W latach 1987-1990 skonkretyzował wizję swojej aktywności artystycznej przez odwołanie się do pojęcia HERITAGE (dziedzictwo) i określenie jej jako indywidualne doświadczenie religijne i praktyka kontemplacyjna, rozpoznawana w rygorach procesu twórczego. Od lat 80. tworzy autorskie publikacje Praca u źródeł.
Jako podstawową kategorię estetyczną nowej dyscypliny artystycznej przyjmuje, w miejsce ekspresji - kategorię emanacji, pokazując techniki i technologie działania twórczego obecne w kulturze ludzkiej od początków jej istnienia. Artysta uważa, że performance wprowadza w obszar idei myślący podmiot; osobę ludzką, dla której język sztuki okazuje się najdelikatniejszym z narzędzi, pozwalającym kontrolować świadomość i racjonalizować procesy myślenia. Piotrowski operuje znakiem, który jest przekładalny na figurę ludzką, eksploruje ludzkie ciało jako naturalny instrument o zapomnianych właściwościach. W swojej praktyce artystycznej nawiązuje do nauk ścisłych, religii i filozofii.

Marta Ryczkowska


 

 

 • artysta:
  Zygmunt Piotrowski 
  dział:
  wydawnictwa autorskie 
  opis:
  Changing Rule Game, Groundwork Worldwide 
  z archiwum Ośrodka Sztuki Performance 
 • artysta:
  Zygmunt Piotrowski 
  dział:
  wydawnictwa autorskie 
  opis:
  Calma! ne cesses: quasi tuba exalta vocem tuam, Groundwork Fine Art, Warszawa 2004
   
  z archiwum Ośrodka Sztuki Performance 
 • artysta:
  Zygmunt Piotrowski 
  dział:
  wydawnictwa autorskie 
  opis:
  Nowe narzędzie sztuk pięknych, Groundwork Fine Art 
  z archiwum Ośrodka Sztuki Performance 
 • artysta:
  Zygmunt Piotrowski 
  dział:
  czasopisma 
  opis:
  Rikki Santer, Performance Art Festival '89, "High Performance" nr 3, 1989, s. 74-75 
  z archiwum Zygmunta Piotrowskiego 
 • artysta:
  Zygmunt Piotrowski 
  dział:
  czasopisma 
  opis:
  Betsa Marsh, Dramatic Improvement, "Continental Profiles", Jan. 1990 
  z archiwum Zygmunta Piotrowskiego 
 • artysta:
  Zygmunt Piotrowski 
  dział:
  wydawnictwa autorskie 
  opis:
  Dyscyplina natchnienia, Grounwork Fine Art, Praca u żródeł / Heritage, Warszawa 2008 
  z archiwum Ośrodka Sztuki Performance 
 • artysta:
  Zygmunt Piotrowski 
  dział:
  wydawnictwa autorskie 
  opis:
  Modlitwa do Matki Boskiej Cierniem Koronowanej w Terechowej, na Ukrainie, Heritage, Warszawa 2000 
  z archiwum Ośrodka Sztuki Performance 
 • artysta:
  Zygmunt Piotrowski 
  dział:
  katalogi 
  opis:
  'Shan, The Polish Museum of America, Chicago 1990 
  z archiwum Ośrodka Sztuki Performance 
 • artysta:
  Zygmunt Piotrowski 
  dział:
  inne 
  opis:
  bez tytułu 
  z archiwum Zygmunta Piotrowskiego 
 • artysta:
  Zygmunt Piotrowski 
  dział:
  druki akcydensowe 
  opis:
  ' Shun performance 
  z archiwum Zygmunta Piotrowskiego 
 • artysta:
  Zygmunt Piotrowski 
  dział:
  wydawnictwa autorskie 
  opis:
  Hew. The Inaudible, Heritage 2007 
  z archiwum Ośrodka Sztuki Performance 
 • artysta:
  Zygmunt Piotrowski 
  dział:
  wydawnictwa autorskie 
  opis:
  Groundwork Fine Art. Zjawiska rezonansu falowego jako technika sztuk pięknych, Heritage, Warszawa 2001 
  z archiwum Ośrodka Sztuki Performance 
 • artysta:
  Zygmunt Piotrowski 
  dział:
  wydawnictwa autorskie 
  opis:
  Fine Art Groundwork, Heritage PioTroski, Warszawa 2005 
  z archiwum Ośrodka Sztuki Performance 
 • artysta:
  Zygmunt Piotrowski 
  dział:
  wydawnictwa autorskie 
  opis:
  Ciało księgi [Praca u źródeł], Groundwork / Fine Art 
  z archiwum Zygmunta Piotrowskiego 
 • artysta:
  Zygmunt Piotrowski 
  dział:
  wydawnictwa autorskie 
  opis:
  Ikona synajska, Heritage 
  z archiwum Zygmunta Piotrowskiego 

zrealizowano przy pomocy finansowej
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Miasta Lublin

© 2008 otwartearchiwum.pl, wszelkie prawa zastrzeżone.
silnik strony: InfoBiz Server